Kontakt

Kontaktformulär till styrelsen

Använd det här kontaktformuläret för att lämna synpunkter eller ställa frågor till styrelsen.

OBS: Det är viktigt att ni anger era kontaktuppgifter om ni vill att någon åtgärd ska göras eller följas upp. Vi har jättesvårt att gå vidare med ärenden som är anonyma.