Om föreningen

På Östra Farmarstigen mellan Tyresö centrum och Trollbäcken ligger bostadsrättsföreningen Soluret. Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades den 12 mars 1984.

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kyndeln i Tyresö.
Inflyttningen började under året 1988. Inom fastigheten finns 112 bostadsrättslägen-heter vilka samtliga upplåts som bostadsrätter. I föreningen finns även 99 bilplatser (varav 34 är carportar och 28 laddstolpar), tre tvättstugor, grovtvättstuga, föreningslokal med övernattningsmöjligheter, gym, bastu, övernattningsrum och solarium.