Nyheter

  • Nya sammansatta styrelsen

    Tack – Elias Nygren för ett gott samarbete under tiden du har suttit med i styrelsen. Vi vill samtidigt välkomna Patrik Olofsson, Christina Melzén och Christer Böös till den nya sammansatta styrelse.


  • Källsortering av Prezero

    Från 2024-01-01 kommer all källsortering hanteras av Prezero. Ta hjälp av länken nedan hur du sorterar på bästa sätt.https://www.sopor.nu/sortera-och-aatervinn/sorteringsguide/sorteringsblad-paa-33-olika-spraak/