Källsortering av Prezero

Från 2024-01-01 kommer all källsortering hanteras av Prezero. Ta hjälp av länken nedan hur du sorterar på bästa sätt.
https://www.sopor.nu/sortera-och-aatervinn/sorteringsguide/sorteringsblad-paa-33-olika-spraak/


Kommentarer

Lämna ett svar